Hagen

Hagen er en midlertidig, sfærisk struktur som skal plasseres i midten av ruinene etter rundkirken i Tønsberg. Den skal inneholde en kombinasjon av planter som kunstnerne bak <GIPT> har plantet og planter donert av lokalbefolkningen. De plantene kunstnerne har plantet er spiselige planter som er kjent for å blitt dyrket i klosterhager i middelalderen. De donerte plantene vil være andre spiselige planter fra Tønsbergs lokalbefolkning. På innsiden av hagen er det en sitteplass for refleksjon og ettertanke. Hagen vil stå fra 15. Juni – 31. August og være tilgjengelig for alle å benytte seg av.

Hagen er designet av danske Space 10 og er en åpen kildekode. Strukturen er produsert på Fellesverkstedet i Oslo og vil bli bygget som en offentlig dugnad onsdag 12. juni fra 16.00-19.00.

Video fra produksjon av urtehagen på Fellesverkstedet

Hagen åpner lørdag 15. juni klokken 15.00 i rundkirkeruinene.
Prosjektprogram here

The Flowering

‘Blomstringen’ er et korarbeid som kunstnerne bak <GIPT> har initiert. Partituret er resultat av en digital fortolkning av en rekke medisinske og spiselige urter som ble dyrket i middelalderens klosterhager. Den digitale fortolkningen er gjort ved hjelp av illustrasjoner fra et manuskript fra middelalderen. Illustrasjonene har blitt digitalisert og dataene er overført med hjelp av en spesiell programvare som kan oversette disse dataene til noter

Fremføringen vil bli utviklet gjennom en dags workshop, ledet av komponisten Kate Howard og finner sted i Dumfries, Skottland. Workshoppen vil avsluttes med en forestilling som overføres live via internett til Rundkirkeruinen kl 15.00 den 15. juni og markerer selve åpningen av hagen.

En del av komposisjonen vil bli laget spesielt for klokkespillet i Tønsberg, på taket av Møllergaten 9. Klokkespillet vil fremføres på samme tidspunkt hver dag fra 15. juni – 31. august.

Middelalderillustrasjonene brukt for å lage “Blomstringen”

Illustrasjonene for plantene bruk til å lage korarbeidet og stykket til klokkespillene kommer fra Tractatus de herbis (Herbal); De Simplici Medicina (index Secreta Salernitana); Circa instans; Antidotarium Nicolai. 1280. Denne er tilgjengelig for bruk i offentlig sammenheng.